Познате Личности

Недеља обавештавања о глувим: 5 познатих личности које можда нисте познавали глуве су или наглуве