Бетон

Ојачање бетонске радне површине - жичана мрежа, арматура и влакна