Бетон

Просечна величина дворишта, дијаграм димензија